UEF tananyagok

Az Underwater Explorers’ Federation egyik legfontosabb célja az egységes, kötelezö oktatási tananyag bevezetése. Ennek érdekében Magyarországon elsöként saját kiadású tankönyveket, oktatófilmeket és CD-ket jelentetünk meg. Oktatási anyagainkat a legképzettebb és legtapasztaltabb magyar búvároktatók közremüködésével szerkesztjük.

alapfoku-buvarismeretekA tankönyvet Kollár K. Attila írta. Ez a könyv a UEF alapfokú búvártanfolyamok hallgatói részére íródott, de természetesen érdekes olvasmány lehet minden búvárnak, vagy a búvárkodás iránt érdeklődőnek. A könyv tíz fejezete a legalapvetőbb és legfontosabb búvárismereteket tartalmazza. Sőt az alapoknál egy kicsit többet is megtudhat a T. Olvasó, mert számos helyen olyan információk is találhatók, melyek túlmutatnak az alapfokú búvárismereteken: színesítik, érdekesebbé és teljesebbé teszik az anyagot. A könyv végén az egyes fejezetek ismeretanyagának elsajátítását ellenőrző tesztkérdések vannak, melyek megoldásai is megtalálhatók itt. A könyvből az elméleti tudás döntő többsége elsajátítható, de más anyagokkal együtt, - CD-ROM, szabályzatok - és az oktató előadásai, konzultációi során lesznek csak teljes körűek az elméleti ismeretek. A búvároktató irányítja a gyakorlati képzést, az uszodai (védett vízi) és nyílt vízi merüléseket, melyek végrehajtását a könyv vonatkozó részei készítik elő. A búvártanfolyam elvégzése után is hasznos segítő lehet a „UEF Alapfokú búvárismeretek", mert a tankönyv alapján időnként felfrissíthetjük ismereteinket.

halado-buvarismeretekA tankönyv olvasói érzékelni fogják, hogy a szerzö, Kollár K. Attila maximálisan törekedett a tananyagok egymásra épülésének magvalósítására és a merülésekröl szóló fejezetekben a biztonság érdekében a részletek finom kidolgozására. A 280 oldalnyi anyag, a több száz fotó, illusztráció, a sok-sok ellenörzö tesztkérdés megoldása után biztosak lehetünk abban, hogy valóban elsajátítottuk azt az elméleti tudást, amellyel egy haladó búvárnak rendelkeznie kell. A tíz fejezetben megtanulhatjuk a tájolás, az éjszakai merülés a hajóról merülés, a tengeri barlangokban történő merülés az áramlásmerülés és a roncsok körüli merülés alapvetö szabályait.

merulesek-szabadtudovelA tankönyvet a hazai és nemzetközi búvároktatás elvárásait, szabályait figyelembe véve Kollár K. Attila írta. A könyv hét fejezetéböl az olvasók, hallgatók megismerkednek a szabadtüdös merülések történetével, a UEF búvároktatási rendszerrel, a szabadtüdös búvár felszerelésével, a merülések végrehajtásával, a merülések során esetleg bekövetkezö problémák megoldásával. A búvárismeretek közül sokak által „száraznak” minösített fizikai- és élettani ismeretek feldolgozásához érdekes megoldást alkalmaz a szerzö: egy képzeletbeli merülés végrehajtása kapcsán dolgozza fel e kérdéseket. A könyv részletesen foglalkozik a merülés élö- és élettelen környezetével,  a  környezet védelmével és megóvásával.

merulesek-roncsokonA kötet igazi érdekesség, hiszen magyar szerzö még nem vállalkozott arra, hogy a roncsokban történö merülések ismereteit könyv formájában összefoglalja, söt, a hazai könyvkiadók ilyen tárgyú külföldi szerzötöl származó müvet sem jelentettek meg. A könyv kedvtelési célú búvárok számára íródott, tehát technikai búvárismereteket nem tartalmaz. A könyv vásárlói megjelenésére, szerkezetre és szerkesztésre a korábbi UEF tankönyvek hasonló müvet fognak kezükben tartani. A közel 250 oldal terjedelmü fotókkal, rajzokkal, táblázatokkal illusztrált könyvben a szerzö gyakorlatilag a roncsmerülés folyamatán vezeti végig az olvasót. Az egyes fejezetekböl a búvárok megismerkedhetnek  a  roncsmerülések   történetével, a roncsok sajátosságaival, az ilyen merülésekhez szükséges felszerelésekkel, a merülések elökészítésének és tervezésének sajátosságaival, valamint a roncsokban történö merülések végrehajtásával. Fontos részei a könyvnek a roncsmerülések alkalmával elöadódható problémák és azok megoldásának ismertetését tartalmazó fejezet, valamint a környezetvédelem sajátos kérdéseit bemutató oldalak.

merulesek-nitroxEz a tankönyv minden olyan információt tartalmaz amely a nitrox gázkeverékekkel történő biztonságos merüléshez szükséges de a nitrox történetéről szóló áttekintő is érdekes olvasmány.
A gazdagon illusztrált 80 oldalas tankönyvet Kerékgyártó Attila és Stitz Attila írta.
ISBN 978-963-88803-0-7

merulesek-melymerulesÍrta Kollár K. Attila

150 oldal

ISBN 978-963-06-6125-6

merulesek-gyermekbuvarÍrta Kerékgyártó Attila

120 oldal

Agócs Írisz

ISBN 978-963-88803-1-4